Backupシェル雛型

#!/bin/bash
################################################################################
#
# Script name : xxx.sh         (スクリプト名)
# Purpose   : Sample         (シェルスクリプトの目的)
# Copyright  : KuroNeko666      (著作権者)
# Create   : YYYY.MM.DD / xxx    (作成日 / 作成者)
# Modify   : YYYY.MM.DD / xxx / xxx (修正日 / 修正者 / 修正内容)
# Usage    : xxx.sh [-x|-y] <hogehoge> (コマンドとしての使い方)
#
################################################################################
ID=test1

### Parameter - 変数
declare -i RV
RV=0
LogFile=./backup/${ID}-$$.log

### Function - 関数
logput() {
  #logger -i -t ${ID} $*
  echo "`date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S'`, $*" >> ${LogFile}
}

### Main script - 主処理
logput "${ID} Script START"

tar --exclude *.pid -cvzf ./backup/`hostname`_a1.tar.gz ./a1

### End script - 終了処理
logput "${ID} Script END"
exit ${RV}

</||>

$ tar tzf ./a1.tar.gz
./a1/
./a1/a2/
./a1/a2/a3/
./a1/a2/a3/aa3-1.txt
./a1/a2/a3/aa3-2.txt
./a1/a2/a3/aa3-3.txt
./a1/a2/aa2-1.txt
./a1/a2/aa2-2.txt
./a1/a2/aa2-3.txt
./a1/aa1-1.txt
./a1/aa1-2.txt
./a1/aa1-3.txt